Tuesday, 2007-12-18

[SvSe] Imperial System

En favorit bland Teknisk Fysiks torra visor är Système Internationale, som består av välkända förkortningar på SI-enheterna, sjungna till Studentsångens melodi.

På årets Ettans fest framförde Gustaf Mårtensson och Mats Nilsson ett uppskattat gyckel, en reaktionär variant på sången. Den heter Imperial System.

Imperial System

mel. Studentsången
Prins Frans Gustaf Oscar

ft   kp   K   bu   B   
   Gb   Oe   lb   rdr   std   
st   msk   kn   E   
Fr   krm   c   cSt   
°F   
pt            
at   
hk   nmi   
M   Ci   dptr   cal   
mvp   
mvp   
ha!