Sunday, 2010-09-26

[SvSe] Broderskaparnas debattartikel

Många vill vara med och förklara varför Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val på drygt hundra år. Sveriges kristna socialdemokraters förbund (Broderskaparna) skriver i en debattartikel i DN:

Socialdemokratins idé bygger på insikten om att ett jämlikt samhälle är bäst för alla. I resan från brutalt klassamhälle till modernt folkhem organiserade vi dem som fanns på samhällets botten att kräva sin rätt. Vi lyckades väva samman arbetarnas och den växande medelklassens intressen i ett generellt välfärdssamhälle så att vi haft folkets förtroende att leda landet i 65 av de snart 90 år som Sverige haft allmän rösträtt. Ändå föredrar väljarna en politik som väljer det omvända perspektivet – att bygga samhället uppifrån i stället för nerifrån.

Är det så konstigt att ett parti som varit så dominerande så länge mist sin lyskraft? Särskilt när det av många väljare uppfattats att det är S som har byggt samhällen uppifrån, genom att med skatter och lagar “lägga livet till rätta”.

I storstäderna och universitetsorterna – där det nya tjänstesamhället ersatt industrisamhällets kultur – har en ansvarskännande medelklass uppfattat oss som värnare av system, snarare än av medborgares behov. Man är beredd att betala för ett samhälle som håller ihop, men är skeptisk till kollektiva lösningar och angelägen om att de egna vardagsproblemen kan lösas snabbt och effektivt. Man vill ha valfrihet i skola och vård, men förväntar sig att politikerna tar ansvar för att det inte leder till ökad segregation.

En bra analys.

När Moderaterna förändrade sin retorik, stal våra honnörsord och framstod som mindre hotande, var många ur storstadens medelklass beredda att rösta blått.

Här skrivs historien om något. S har tappat i storstäderna under en lång tid, före “det nya arbetarpartiets” lansering. Utvecklingen har varit tydlig, vilket uppfattas:

Däremot har vi som socialdemokrater ett stort ansvar, som sett utvecklingen komma, förstått konsekvenserna av den borgerliga politiken, men ändå inte förmått formulera en modern vänsterpolitik.

För 30 år sedan speglade en socialdemokratisk riksdagsgrupp eliten av de politiskt engagerade. I dag samlar den eliten av dem som blev kvar.

Eliten dras till vinnare, sedan 30 år har S uppfattats som ett förlorande lag.

En frihetlig och framtidsorienterad socialdemokrati måste lyssna in men också göra upp med både vänstertraditionalisternas nostalgi och högerförnyarnas marknadsiver. Den måste organisera den nya underklassen, den klassiska arbetarklassen och en ansvarskännande medelklass.

Ett bra mål! Men vad är “ansvarskännande medelklass”? Vad är motsatsen? Och hur stor är den i jämförelse?

Min uppfattning är att Socialdemokraternas genomklappning i årets val beror på flera faktorer:

  • långt gången nedgång kopplad med brist på förnyelse
  • en borgerlig regering som fört en framgångsrik ekonomisk politik
  • en kontroversiell partiledare
  • Sverigedemokraternas genombrott

Man får inte glömma att Moderaterna fick sitt genombrott när man slutligen(?) la ner skattegnället, accepterade det moderna välfärdssamhälle som S drivit igenom och sa “det här är bra, men det kan bli bättre! Vi har idéerna”.

Socialdemokraterna är lite offer för sin egen framgång. Dom har skapat ett samhälle som dom flesta gillar, och nu ses dom som onödiga. Jag tycker inte dom är det, men dom måste komma med något nytt om dom åter ska bli

statsbärande också i det framtida mångkulturella, globaliserade kunskapssamhället.