Monday, 2010-09-27

[SvSe] Kulturkampf!

SD tycker att offentliga medel ska ges till hembygdsföreningar och folkdanslag istället för till sånt som kan “provocera och chockera”. Sveriges Hembygdsförbund verkar måttligt roade:

Det är […] SHF:s övertygelse att ett levande kulturliv förutsätter ett kraftfullt offentligt stöd och att kulturutövare och kulturproducenter tillåts verka på armlängds avstånd från politiker. Det är vår uppfattning att ökad politikerstyrning av kulturformer i förlängningen utgör ett hot mot grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.

SDs presschef Mattias Karlsson vet hur detta ska besvaras:

Uppmanar alla sverigevänner att bli medlemmar i Sveriges hembygdsförbund och rösta bort den svenskfientliga ledningen vid nästa årsmöte.

“Om du vill ha en bild av framtiden, så tänk dig en hambodans över nedslitna dukar, för evigt.”