Sunday, 2020-06-21

[SvSe] Söndagsvägen - berättelsen om ett mord av Peter Englund

Englund reflekterar Sveriges 60-tal via spegeln av ett sedan länge bortglömd mord. Genom att ta upp företeelser i tiden visas ett land i förändring, framförallt hur “det moderna projektet” börjar krackelera.