Monday, 2009-10-05

October

Sjöstadskapellet

Hammarbyhamnen