Helgdagar för 2037

Helgdag Datum
Nyårsdagen torsdagen den 1 januari
Trettondagen tisdagen den 6 januari
Fredag den 13:e februari 🍾fredagen den 13 februari
Fredag den 13:e mars 🍾fredagen den 13 mars
Långfredagen ✝fredagen den 3 april
Påskdagen 🐣söndagen den 5 april
Annandag påsk måndagen den 6 april
Första maj fredagen den 1 maj
Kristi Himmelsfärdsdagen torsdagen den 14 maj
Pingstdagen söndagen den 24 maj
Sveriges nationaldag lördagen den 6 juni
Midsommarafton fredagen den 19 juni
Midsommardagen lördagen den 20 juni
Alla helgons dag 🎃lördagen den 31 oktober
Fredag den 13:e november 🍾fredagen den 13 november
Julafton 🎅torsdagen den 24 december
Juldagen fredagen den 25 december
Annandag jul lördagen den 26 december
Nyårsafton 🎆torsdagen den 31 december

2038 2039 2040 2041 2042

Tillbaka till nuvarande år.


Om denna sida

Kursiv text: ej officiell helgdag, men många är lediga ändå.

Lagen om allmänna helgdagar (SFS 2004:1320) säger

1§ Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning

söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,

nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag,

långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag.

2§ Av de i 1§ angivna helgdagarna infaller

nyårsdagen    den 1 januari
trettondedag jul    den 6 januari
långfredagen    fredagen närmast före påskdagen
påskdagen    söndagen närmast efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter den 21 mars
annandag påsk    dagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdag    sjätte torsdagen efter påskdagen
pingstdagen    sjunde söndagen efter påskdagen
nationaldagen    den 6 juni
midsommardagen    den lördag som infaller under tiden den 20--26 juni
alla helgons dag    den lördag som infaller under tiden den 31 oktober--den 6 november
juldagen    den 25 december
annandag jul    den 26 december.


© 2005-2021 Gustaf Erikson