Friday, 2019-11-15

Stålblankt och rostigt Rom [SvSe]

Rom: marmor och människor av Hans Furuhagen — The Storm Before the Storm - the Beginning of the End of the Roman Republic by Mike Duncan — Hos etruskerna av Alf Henrikson

Furuhagens bok är en lättläst krönika om den eviga staden, med mycket focus på dom människor som såg till att staden ser ut som den gör idag, samt själva byggnaderna och gatorna.

Med avstamp i Augustus första dagar blir det med tiden en hel del påvar, men även konstnärer. Det nordiska inslagen är naturligtvis väl täckta, med de två olika kvinnorna Birgitta och Christina som kontraster i tid och rum.


Duncan’s book has more details of the ground covered in his podcast, and I find the written word congenial in following along with the twists and turns of the violence of the late Republic.


Antingen älskar man Henrikson eller så tycker man han är mossigare än antiken han skiver om. Jag tillhör de förstnämnda.

Ett smakprov (s. 34):

[Etruskerna] utbildade ett legitimerat prästerskap med särskilda haruspices med långvarig skolning i framför all leverns topografi. Levern är ju ett stort organ och kan även hos friska djur förete stora individuella olikheter, upplyser länsveterinären Garmer på särskild förfrågan; det bör alltså ha varit möjligt för den troende att ur dess uppsyn ärligt utläsa både ditt och datt. […] På levern liksom på himlen finns en gynnsam pars familiaris och en motig pars hostilis. Gränslinjen dem emellan kallas fissum och en eventuell upphöjning på leverytan heter caput iocinoris, om det kan intressera någon nutida levande människa.

Björn Bergs illustrationer förstärker den mysiga mossiga stämningen.