Tuesday, 2019-11-19

For the Soul of France: Culture Wars in the Age of Dreyfus by Frederick Brown

This is an excellent and entertaining view of the war between Republicans and their opponents in the years between 1870 and World War 1. It reminds the reader of the virulent anti-Semitism of French discourse at the time.

As an example, Lt. Col. Henry was instrumental in framing Alfred Dreyfus. He literally forged evidence to “prove” Dreyfus’ guilt. When he was arrested and committed suicide in prison, he was hailed a hero. A subscription was started to finance a lawsuit bought by his wife against Joseph Reinach for libel. A journalist collected the testimonials in a book, and the statements from that book, excerpted in a footnote, are among the most chilling in the entire book:

“From an antisemitic merchant in Boulogne-sur-Mer who hopes that the Hebes are blown away, above all Joseph Reinach, that unspeakable son-in-law and nephew of the Panama swindler one of whose victims I am.” “From a cook who would rejoice in roasting Yids in her oven.” “Long live Christ! Love live France! Long live the Army! A curate from a little very antisemitic village.” “One franc to pay for the cord that hangs Reinach.” “Joan of Arc, help us banish the new English.” “Two francs to buy a round of drinks for the troopers who will shoot Dreyfus, Reinach, and all the traitors.” A resident of Baccarat wanted “all the kikes” in the region—men, women, and children—thrown into the immense ovens of the famous crystal factory. Another contributor longed, prophetically, for the day that a “liberating boot” would appear over the horizon.

In these days where the ideas of sange et terre are making a resurgance, it’s instructive to look back on a time where the Right expressed itself in its true voice.

Friday, 2019-11-15

Stålblankt och rostigt Rom [SvSe]

Rom: marmor och människor av Hans Furuhagen — The Storm Before the Storm - the Beginning of the End of the Roman Republic by Mike Duncan — Hos etruskerna av Alf Henrikson

Furuhagens bok är en lättläst krönika om den eviga staden, med mycket focus på dom människor som såg till att staden ser ut som den gör idag, samt själva byggnaderna och gatorna.

Med avstamp i Augustus första dagar blir det med tiden en hel del påvar, men även konstnärer. Det nordiska inslagen är naturligtvis väl täckta, med de två olika kvinnorna Birgitta och Christina som kontraster i tid och rum.


Duncan’s book has more details of the ground covered in his podcast, and I find the written word congenial in following along with the twists and turns of the violence of the late Republic.


Antingen älskar man Henrikson eller så tycker man han är mossigare än antiken han skiver om. Jag tillhör de förstnämnda.

Ett smakprov (s. 34):

[Etruskerna] utbildade ett legitimerat prästerskap med särskilda haruspices med långvarig skolning i framför all leverns topografi. Levern är ju ett stort organ och kan även hos friska djur förete stora individuella olikheter, upplyser länsveterinären Garmer på särskild förfrågan; det bör alltså ha varit möjligt för den troende att ur dess uppsyn ärligt utläsa både ditt och datt. […] På levern liksom på himlen finns en gynnsam pars familiaris och en motig pars hostilis. Gränslinjen dem emellan kallas fissum och en eventuell upphöjning på leverytan heter caput iocinoris, om det kan intressera någon nutida levande människa.

Björn Bergs illustrationer förstärker den mysiga mossiga stämningen.